Vand i haven

Vand giver liv og oplevelser. Insekterne i haven har brug for vand, og fuglene elsker at tage bad! Vandet giver lys i haven med smukke spejlbilleder af himmel og plantevækst. Vand giver muligheder for nye plantergrupper i haven.

Sådan går du i gang:
Placer vandpartiet, hvor du har størst glæde af det, også set fra husets rum. Find et sted, hvor der ikke er fuld sol hele dagen, men gerne let skygge fra sydsolen.
Sæt små pinde i jorden, hvor vandpartiet skal ligge -og hold så lidt øje med denne plet i nogle dage, for helt at sikre at pladsen nu også er den rigtige.
Grav bassinet ud. Form og dybde bestemmer du selv! Det er en god ide at lave bassinet med forskellige dybder, – se tegningen -så er der nemlig mulighed for at plante flere forskellige vækster.
Når udgravningen er færdig, dækkes hele bunden med et 4-5 cm tykt lag sand. På dette sandlag lægges bassinfolie. Sandlaget forhindrer, at eventuelle skarpe sten i jorden gennemhuller folien. Kanten af folien kan skjules af sten og tørveklyner.
Da det er svært at fastholde sandlaget på de lodrette flader, kan man som yderligere beskyttelse lægge et tæppe af fibertex over sand-laget. Jo større vandpartiet er, jo nemmere er det at få en naturlig balance i økosystemet. Det er dog svært helt at undgå alger. Hold øje med algevækst specielt i varme perioder. Fjern de synlige alger, når de dukker op. Sørg for, at der ikke tilføres gødning til vandet, f.eks. fra en højere beliggende græsplæne. Næringsstofferne sætter skub i algevæksten.