Græsplæne – Sådan!

Det er let nok
I virkeligheden er det slet ikke så besværligt at skabe og bevare en sund, vital og indbydende græsplæne. Alt, det kræver, er viden og en smule kærlig omsorg. Men lad os tage det stille og roligt fra en ende af.

Anlægning af græsplæne
En god slidstærk græsplæne kræver et porøst vækstlag på min. 20-25 cm. Er jorden kompakt, er det ofte nødvendigt med grubning (dybdebe-handling af jorden).

Så skal der planeres
Før græsset såes, skal arealet finplaneres. Riv forsigtigt jorden for at fjerne evt. ujævnheder, jordklumper, sten ukrudt m.m. Frøene såes på gammeldaws maner med hånden eller – og det er klart det letteste – med såmaskine. Og den kan du låne her på planteskolen. Gratis naturligvis.
Efter såningen rives forsigtigt endnu en gang, så frøene dækkes af max. 5 mm jord.

Regelmæssig gødning gør underværker
For at holde plænen i topform er det nødvendigt at gøde med nøje afpassede gødningsarter og -mængder og på de rigtige tidspunkter. Anvend en god NPK-gødning Alt-i-eet i det tidlige forår med 6-8 kg pr.100 m2.
Sommeren igennem anvendes 2 kg pr. 100 m2 pr. måned. Du kan også vælge at anvende en organisk gødning. Organisk plænegødning strøs ud i maj samt i august måned, men kan dog spredes i løbet af hele vækstperioden. Fordelene ved at gøde med organisk gødning er mange, idet man tilfører jorden organisk materiale, som er af vital betydning for mikro organismerne i jorden. Endvidere opnås en depotvirkning i jorden så græsset kun anvender, hvad det har behov for i løbet af vækstperioden.

Til gengæld får du en tæt, sund græsplæne med fin farve og frisk duft, fri for mos og ukrudt. Samtidig sikrer gødskningen, at græsplænen bliver mere hård-før med større mod-standskraft overfor tørke og sygdomme.

Eftersåning
En græsplæne, der bruges, slides – det er klart. Og nedslidte pletter pynter ikke. Men dem klarer du let. Først løsnes jorden med en greb. Så river du, så der er mindst 1 cm løs muld. Og tilsidst eftersår du med samme frøblanding og teknik, som da du tilsåede plænen. På samme enkle måde klarer du pletter efter muldvarpeskud.

Gode råd
Klip aldrig græsset for kort, min 3-5 cm. Plænen bliver sårbar i tørkeperioder, og bruger mere energi på tilvækst i bladene i stedet for rodvækst.
Lad evt. det afklippede græs blive liggende – dog ikke hvis materialet er for langt. Materialet udgør ca. 20% af gødningsbehovet.
Hvis græsset opsamles, så anvend dette som jorddække i f.eks. køkkenhaven eller komposter det.
Tilfør plænen ekstra organisk materiale i efteråret i form af færdig kompost uden ukrudtsfrø.
Græsplæne – sådan…