MYCOspikes

Hvad er MYCOspikes?
Biologisk gødningsspyd med Mykorrhiza, biostimulans og gødning. MYCOspikes 6-4-8 er biologisk gødningsløsning, som sikrer trivsel og sund vækst til træer og buske.

Kontinuerlig tilførsel af vitale pleje- og næringsstoffer.
Tilfører gavnlige mykorrhizasvampe, der giver forbedret vand- og næringsoptagelse.
Stærkt og sundt og vidt forgrenet rodnet.
MYCOspikes gødningsspyd anbringes i jorden, når man planter nyt eller 1 gang årligt til eksistrende beplantning¨.

2 gange årligt ved mistrivsel.

Doseringseksempel:
Træ med 15 cm stamme diameter: 5 spyd.
Til planter med en stammediameter større end 45 cm, bruges 2 spyd pr. 5 cm diameter.
Slå spydene i fugtig jord, jævnt fordelt omkring kronens dryplinie, min. 60 cm fra stammen.