Roser

-blomstrende skønhed

Brugen af roser
Det bedste resultat med roser opnås ved at bruge mange roser af en og samme sort: Det er fristende at anlægge et rosenbed bestående af 4-5 forskellige sorter, men et sådant bliver et uroligt bed, hvor de mange farver og nuancer tit “skriger” mod hinanden. Men hermed ikke sagt, at havens dronning ikke kan tåle selskab af andre planter. Der findes en række stauder, der vil fremhæve rosernes skønhed og som vil være med til at give rosenbedet et frodigere udseende. Stauder som karpaterklokke, lille tusindstråle, bakkestjerne, skønhedsøje, brudeslør, og ikke at forglemme lavendel, katteurt og salvie.

Sådan plantes roser
Roser er grådige planter, som kræver en god muldrig jord, med et stort indhold af næring. En næringsfattig jord tilføres gødning og kalk og der plantes i en næringsberiget rosensphagnum.

En afgørende faktor for succesen i årene fremover er at roserne plantes rigtigt -podestedet 5-10 cm under jordoverflade.

Beskæring
Roser skal beskæres hvert forår, men beskæringen bør ikke gøres til nogen vanskelig kunst. Hovedretningslinierne er følgende. Jo mere kraftigvoksende en rose er, desto mere moderat skal den beskæres.

Under alle omstændigheder skal den altid skæres ned til frisk ved. Er der grene, der krydser hinanden, fjernes disse ved basis. Dernæst afkortes de øvrige grene ned til 1/3 del af deres længde. Der skæres altid lige over et bladhjørne, der vender udad.

Giv roserne vinterhi
Roser kan sagtens klare en hård dansk vinter, når de blot er plantet rigtigt og ældre roser beskyttet. Efterhånden som roserne vokser op af jorden, fritlægges det følsomme podested. Beskyt derfor rosen mod frostangreb, med en lille jordvold, dækket med blade som holdes på plads med grangrene i pyramideform. Stammede roser overvintrer bedst i underjordisk vinterhi. Der graves simpelhen en grøft ud fra rosens rod, roden løsnes og roden lægges/bøjes forsigtigt ned i dens “lune” vinterhi. Roserne tages ud af det beskyttende vinterhi om foråret, når faren for frost er overstået. Vinterhi for stammet rose.