Hække – Der må være en kant…

Hække, både klippede og fritvoksende, er vigtige elementer i en haves opbygning og særpræg, samtidig med, at de har en række praktiske funk-tioner.

Vælg mellem fritvoksende eller klippede

Fritvoksende:
Her må man først gøre sig klar, om der er plads nok. Flere slags – f.eks. Spireea, Paradisæble, Bærmispel m.fl. bliver let 1,5-2,0 meter brede og klipper man dem, går det ud over blomstringen. Der findes dog også typer, f.eks. Potentil, der kun vanskeligt kommer over én meter i både bredde og højde.

Klippede:
De klippede hække kan holdes, så de ikke fylder mere end blot 60 cm, selvom de er i fuld højde.Af gode typer kan nævnes Liguster, Bøg, Natur, der alle bærer blade. Der kan også dannes hække af de såkaldte stedsegrønne, som f.eks. Taks, Cypres, Thuja og Buksbom.

Jordbearbejdning
Det kan godt betale sig at gøre lidt ekstra ud af jordbunden, da hække er et af havens blivende elementer, og størst skønhed og vækst opnås, når hækken trives godt. Løsn jorden grundigt i min. 40-50 cm dybde. Nogle gange kan det være nødvendigt at grave endnu dybere for at få bugt med en hård og komprimeret jord. Dette er særlig påkrævet på de lerede jorder og særlig hvis der har været meget færdsel på arealet. En hård og komprimeret jord kan ikke dræne regnvand bort og indeholder intet livsgivende. Plant i en velbearbejdet jord.

Plantetidspunktet er tidlig forår fra marts til maj og igen fra oktober til december.