Plantens rødder

Når du køber hækplanter, buske eller træer, kan planternes rødder være uden emballagering, såkaldte barrodede planter, eller de kan have en eller anden form for emballering, ofte plastpotte eller jordklump omvundet med net..

Ventetid inden plantning
Nyindkøbte planter bør plantes straks, man er kommet hjem med planterne. Kan det ikke lade sig gøre, er det nødvendigt at passe planterne frem til plantetidspunktet. Barrodede planter skal hele tiden være beskyttet mod udtørring, ellers risiker er man, at planterne går til.

Grav et passende hul et sted med skygge og læ, sæt planterne i hullet og dæk med jord, så ingen rødder er synlige. Planter i potter og planter med klump sættes ligeledes et skyggefuldt sted med læ. Planter i potter passes med vand og klumpplanter dækkes med fugtig jord, løv eller en våd jutesæk.

Plantning
Barrodede planter til hæk plantes så alle rødder hænger frit i plantehullet. Bøge-og tjørnehække sættes med 3 planter pr. meter mens naur-og ligusterhække sættes med 4 planter pr. meter. Før plantning af pottekultiverede planter skal pottejorden være gennemfugtig. Fjern potten inden plantning. Viser det sig, at rødderne er snoet rundt nederst i potten, skal man forsøge at brede dem ud, og evt. skære dem lidt tilbage. Klumpplanter er ombundet med net eller lærred. Dette fjernes, når planten er anbragt i plantehullet. Net og lærred kan indeholde nylon, der ikke forgår og senere kan hindre rodens fri udfoldelse.

Pasning
Det er vigtigt at passe planterne med vand, især gennem den første vækstsæson. Planten har brug for at danne mange nye rødder, førden er i stand til at følge med bladenes fordampning på en varm, blæsende sommerdag.