Sådan beskæres træer og buske

Langt de fleste buske og træer vi har omkring vore boligområder, har på et eller andet tidspunkt behov for en beskæring.

Beskæring af buske
Der er flere forskellige beskæringsmetoder. De kan inddeles i fire principper:

Nedskæring
Hvis man klipper hele busken ned i 10-15 cm over jordoverfladen, kan denne beskæringsform bruges til gamle buske eller for planter der blomstrer på 1-års skud, f. eks. Roser, Sommerfuglebuske, Potentilla, nogle Spirea og Hortensia. Dette gøres nødvendigvis ikke hvert år – for nogles vedkommende kun hvert tredie eller fjerde år. Nedklipningen fore går fra januar til april – for rosers vedkommende sidst i april.

Udtynding
Hvis man tager de ældste grene og skærer dem til-bage til 10-15 cm over jor-den, kaldes det udtyn-ding. Dette gøres således, at efter en 3-5 årig periode er hele planten fornyet. Man bruger det for buske, der blomstrer på 2. eller 3. års skud f. eks. Jasmin, Buskroser, Paradisæbler, Kornel og Li-guster. Udtyndingen foregår fra januar til april.

Beskæring efter blomstring
Hvis man klipper lige efter blomstringen, ned til lige under blomstringen, får man derved en betydelig bedre nytil-vækst, der sikrer næste års blomstring samt en mere begrænset plante. Dette gøres på planter, der blomstrer i foråret og blomstrer på 2. årsskud. f.eks. Forsythia, Gyvel og Snedrivebusk. Formklipning Hække er de bedste eks. på

Formklipning
1-2 gange om året skæres 3/4 af årstilvæksten tilbage. Løvfældende hække klippes inden Sct. Hans og igen i oktober.
Stedsegrønne hække klippes bedst i maj. Dog vil det være en fordel at klippe Thuja, Taks og Busksbom allerede imarts. På denne måde dækker plantens nyvækst for sårene efter klipningen.

Beskæring af træer

Afskæring af gren
Du må ikke skære grenen af i et snit, fordi grenen flækker nederst og barken flåes af. Du skal bruge 3 snit. Undersnit 1 er kort, det må ikke blive så dybt at saven klemmer. Derefter udføres snit nr. 2 og slutteligt snit 3, der ligger næsten plan med stammen.

Træer
Skær grenen af over en sidegren, derved har træet størst chance for at overvokse såret. Undgå styning eller beskæring så træet kommer til at ligne en stumtjener eller knagerække. Beskæring af træer og buske Originaltræ Sådan! Ikke sådan!