Frugt i haven

Skal frugttræer beskæres?
Der kommer helt sikkert ingen frugt på den gren, man skærer væk. Derfor kan du med sindsro lade være med at beskære æbletræet, og det vil alligevel give masser af æbler. Når mange alligevel klør på med beskærer saksen, er det for at få store frugter med flot farve og for at danne et kønt træ, hvor æblerne sidder, så vi kan nå dem. Der er ikke nogen facitliste over, hvordan et frugttræ skal se ud. Her er frit spil for personlig udfoldelse. Nogle få tommelfingerregler er der dog:

Grene bør ikke krydse hinanden
Grene med spids grenvinkel fjernes
Grene under knæhøjde skæres bort,
Grene der er vandrette bevares.
Har man træet fra “barnsben” kan man selv forme det fra grunden. Ønsker du at lave et espaliertræ, beholder du f.eks. 6-7 sidegrene. Alle sideskud på de udvalgte grene skæres hvert år tilbage til to bladknopper. Efterhånden vil træet få struktur som et grantræ, en form der tillader meget lys og luft til frugterne.
Tidspunktet for beskæring kan være når som helst, blot der ikke er meget fugtigt eller meget hård frost. Marts-april er et godt tidspunkt, for her kan man se, hvad knopperne indeholder:

Blomsterknopperne er runde og bladknoppernespidse.

Du kan også beskære midt på sommeren, derved bliver genvæksten ikke så stor. Har du et gammelt æbletræ, hvor du fjerner tykke grene, så husk at save grenen af et lille stykke ude fra hovedstammen og ikke helt tæt på. Der sidder nemlig en barkring rundt om forgreningen, som er afgørende for, at såret kan hele igen.

Vinranker skal holdes nede
Vinplanten vokser kraftigt, når den har det godt ved sydmuren eller i drivhuset. Den vil give masser af blade og få frugter, hvis ikke du holder den nede. Beskæringen skal ske både sommer og vinter. Hele sommeren skæres sideskuddene tilbage til 2-3 blade over hver drueklase. I december skæres hovedskuddet tilbage til den ønskede længde. Har vinranken én hovedstamme kan den skæres tilbage, så du hvert år øger længden med ca. 75 cm. Har vinen flere hovedgrene, skærer du tilsvarende mere tilbage, så længden f.eks. øges med 40 cm. I december er det også en god idé at skrubbe vinranken med en stibørste. På denne måde kan du fjerne overvintrende skjoldlus, som tit gemmer sig i barken. Og husk, sidste frist for vinterbeskæring af vin er mellem jul og nytår. Vinplanten får allerede i januar forårs-fornemmelser og vil da “forbløde” ved beskæring.