Goddag til nye frugttræer

  • farvel til gamle…

I de senere år har bekæmpelse af sygdomme i nogle af havens æblesorter været et stort problem dels er mange haveejere ophørt med anvendelse af kemi i haven, dels er det svært at købe effektive midler.

Sygdommen
Når der tales om sygdomme i æbletræer, er det især svampesygdommen skurv, der volder de store problemer, svampen sætter sig som en mørk eller sort belægning på frugter og blade. Nogle sorter kan næsten gå helt til ved angreb, hvorved udbyttet bliver minimalt, medens andre sorter ikke, eller næsten ikke angribes af denne svamp.

Farvel til gamle sorter
Til de sorter der kraftigt, og næsten hvert år, angribes af denne svamp er hos spiseæblerne ‘Golden Delicious, ‘Mutsu’ og ‘Jonagold’, samt hos paradi-sæblerne ‘John Downie’ – Derfor har producentforeningen “Frugt- og Prydtræklubben” besluttet at disse sorter udgår af produktionen og handlen fra dette efterår.

Goddag til nye sorter
Til erstatning for de nævnte spisesorter kan anbefales nogle af de nyere sunde sorter, bl.a. ‘Aroma’, ‘Discovery’ og ‘Prima’. De nye sorter er mere røde i farven og modningstidspunktet ligger tidligere. Udover et større æbleudbytte vil en ny sund sort sprede meget større æstetisk glæde.

Til erstatning for ‘John Downie’ kan anbefales sorterne ‘Gorgeus’ og ‘Dolgo’. De har begge grønt løv og giver mange frugter, der er på størrelse med ‘John Downie’s, måske lidt mere røde. Begge sorter er velegnede til syltning og fremstilling af gelé.

Leave a Comment