Fugleliv i haven

Redekasser i haven giver et større fugleliv
Det er svært at være fugl i en moderne dansk have.
Det er vanskeligt for de fugle, der yngler i huller, at finde egnede steder at yngle. Gamle og syge træer fældes og fjernes og det er netop disse træer der har naturlige huller og sprækker, som unge træer og buske mangler.

Man kan afhjælpe fuglenes bolignød ved at opsætte redekasser. For mange af de hul-ynglende fugle er det nemlig antallet af egnede redesteder (huller), som begrænser antallet af fugle. Foder er der ikke mangel på – husk dog at adgang til drikkevand i nogle områder kan være et problem.
Så muligheden for flere fugle i haven er tilstede, blot ved at opsætte redekasser.

Fuglene gør stor nytte i haven ved at æde mange insekter og smådyr, der ellers betragtes som skadedyr i haven. Et musvitpar skal fange mange tusinde insektlarver og andre smådyr for at opfostre et kuld unger.

Opsæt redekasserne i haven således at de kan ses fra de steder hvor man opholder sig. Det er spændende at indblik i fuglenes familieliv. I en have er det nemt at få mejser og stære til at yngle. I sommerhusområder kan man også få glæde at arter som broget fluesnapper, rødstjert mfl. – De yngler alle gerne i kasser.